Cointime

Download App
iOS & Android

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX muốn giữ đơn vị Dubai khỏi thủ tục phá sản của Hoa Kỳ

Theo tài liệu của tòa án hôm thứ Năm, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản và muốn giữ đơn vị Dubai của mình không tham gia vào quá trình thanh lý của Hoa Kỳ. Khi FTX nộp đơn xin phá sản ở Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, nó đã khởi xướng các vụ kiện theo Chương 11 cho 102 tổ chức liên kết từ khắp nơi trên thế giới. Được thành lập vào tháng 2 năm 2022, FTX Dubai, thuộc sở hữu của chi nhánh châu Âu của công ty, là một trong những thực thể bị cuốn vào quá trình tố tụng. Tuy nhiên, bất động sản tin rằng vì FTX Dubai không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trước khi nộp đơn phá sản, nên "không có khả năng hợp lý để tiếp tục hoạt động."

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you